Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Historia Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej

Szkoła Podstawowa posiada ponad 100- letnią historię.

Już w 1911r. społeczeństwo Stężycy pobudowało pierwszy murowany budynek przeznaczony na nauczanie dzieci.

Jeszcze w okresie zaborów w 1917r. dzięki staraniom Andrzeja Zielińskiego powstaje w Stężycy pierwsza trzyklasowa Szkoła Powszechna.

Pięć lat później jej status wzrasta. Dzieci uczęszczają już nie do trzy, lecz do siedmioklasowej szkoły.

Od 1932r. kierownikiem szkoły zostaje p. Marcin Łukaszek. Był on wieloletnim, wybitnym pedagogiem, któremu bardzo leżało na sercu dobro szkoły i dzieci. Dzięki niemu szkoła zaczyna się intensywnie rozwijać.

W 1936r. szkoła otrzymuje ufundowany przez społeczeństwo pierwszy sztandar, na którym widnieje patron młodzieży św. Stanisław Kostka.

Rok później następuje pierwsza rozbudowa szkoły. Kierownik i część grona pedagogicznego zamieszkała w budynku szkoły.

W 1939r. szkoła zostaje zamknięta przez władze okupacyjne. Zaginął sztandar szkoły. Nauka w szkole nie została jednak przerwana. Zorganizowane zostały tajne komplety. Tajne nauczanie działało do stycznia 1945r.

Okres powojenny to kolejne rozbudowy szkoły, jej remonty oraz zmiany statusu. W 1974. Szkoła Podstawowa uzyskuje miano Zbiorczej Szkoły gminnej. Posiada również trzy punkty filialne w Brzeźnach, Brzezinach i Paprotni.

Kolejnym wyzwaniem dla społeczności szkolnej i społeczeństwa Stężycy stało się pozyskanie dla szkoły Patrona i prawa posiadania sztandaru. Po wieloletnich działaniach, żmudnych poszukiwaniach i konsultacjach w gronach zainteresowanych przedsięwzięciem stron na patrona szkoły spośród wielu kandydatów wybrano postać Marii Konopnickiej.

5 czerwca 1988r. w szczególny sposób zapisał się w pamięci uczniów, nauczycieli i wszystkich sympatyków szkoły. Na podstawie decyzji Ministerstwa oświaty Szkole Podstawowej w Stężycy nadane zostało imię Marii Konopnickiej oraz Prawo Posiadania Sztandaru z wizerunkiem patronki szkoły. Uroczystego odczytania Aktu Nadania Imienia dokonał Kurator Oświaty w Lublinie p. Zbigniew Kaznowski.

Kolejne lata to dalsza praca nad unowocześnieniem funkcjonowania placówki oraz stworzeniem jak najlepszych warunków do nauki. Dobudowane zostaje nowe skrzydło z salami lekcyjnymi, biblioteką oraz salą komputerową.
Powstaje wielofunkcyjne boisko ze sztuczną nawierzchnią, którego uroczystego otwarcia dokonał Wójt Gminy Stężyca a poświecenia Biskup Diecezji Siedleckiej.